Mijn favorieten

NVM Taxatie

Ons kantoor is gespecialiseerd in het uitvoeren van taxaties van onroerende zaken,zoals woningen, percelen etc. en in het opmaken van offici taxatierapporten daarvan.
 Doordat wij door de rechtbank zijn begd als begd makelaar en taxateur, zijn ingeschreven in het register van het CRMT als Register Makelaar Taxateur en NVM-lid zijn, worden onze taxatierapporten geaccepteerd door alle erkende geldverstrekkende instellingen, overheidsinstellingen, de belastingdienst etc.


Taxaties van onroerende zaken kunnen o.a. worden uitgevoerd
in verband met:
- het aanvragen van een hypothecaire geldlening voor de aankoop van een
onroerende zaak of de verbouwing daarvan;
- het verkrijgen van inzicht in de waarde van een onroerende zaak in verband met een voorgenomen aan- of verkoopbeslissing;
- het verkrijgen van inzicht in de waarde van een onroerende zaak in verband met een echtscheidingsprocedure;
- een minnelijke waardering, of bindende waardevaststelling voor de belastingdienst.
Wanneer u ons inschakelt voor de taxatie van een onroerende
zaak, staan wij ervoor in dat u binnen enkele dagen na het uitvoeren van de
taxatie in het bezit wordt gesteld van een uitvoerig en verzorgd
taxatierapport.

Meer info
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring